I-Share " Interactive Shared decisions in recovery ”  är ett implementeringsprogram med syfte att  främja brukardelaktighet i psykiatrisk vård och omsorg. Implementeringsprogrammet grundas på forskningsbaserad kunskap om hur verksamheter framgångsrikt kan implementera delat beslutsfattande (Shared decision making) i praxis. Målgrupper för programmet är de verksamheter som önskar stödja brukare och personal att skapa delaktighet, delat beslutsfattande och brukarstyrda samordnade individuella planer (SIP). Programmets utgångspunkt utgår ifrån att brukarens kunskap och erfarenhet är centrala för att fatta välgrundade beslut i en personcentrerad vård och omsorg. .