FORSKNING


 

Publikationer

Schön, U-K., Grim, K., Wallin, L., Rosenberg, D. & Svedberg, P. (2018). How is shared decision making with an interactive decision support tool perceived by staff? A process evaluation study to explore implementation and contextual variations in psychiatric services. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 13(1): 1421352. 

Grim, K., Rosenberg, D., Svedberg, P. & Schön, U-K. (2017). Development- and testing of a web-based decision support for users and health professionals in psychiatric services. Psychiatric Rehabilitation Journal.  Online First Publication. http://dx.doi.org/10.1037/prj0000278

Rosenberg, D., Schön, U-K., Nyholm, M., Grim, K & Svedberg, P. (2016). Shared decision making in community mental health care - Translation and validation of three instruments that measures different dimensions of shared decision making. Journal of Mental Health. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638237.2016.1207223

Grim, K., Rosenberg, D., Svedberg, P. & Schön, U-K. (2016). Shared decision-making in mental health care – A user perspective on decisional needs in community-based services. Int J Qualitative Stud Health Well-being. 11: 30563. http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v11.30563

Dahlqvist Jönsson, P., Schön, U-K., Rosenberg, D., Sandlund, M. & Svedberg , P. (2015). Service users’ experiences of participation in decision making in mental health services. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Epub ahead of print. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26148016

Rosenberg, D., Svedberg, P. & Schön, U-K. (2015). Establishing a recovery orientation in mental health services; evaluating the recovery self-assessment (RSA) in a Swedish context. Psychiatric Rehabilitation Journal. Epub ahead of print.

Schön, U-K., Svedberg, P. & Rosenberg, D. (2015). Evaluating the INSPIRE measure of staff support for personal recovery in a Swedish psychiatric context. Nordic Journal Of Psychiatry, 69, 275-281.http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/08039488.2014.972453

Svedberg, P & Schön, U-K. (2015). Delat beslutsfattande i psykiatrisk vård och stöd - översättning och validering av tre instrument som mäter delat beslutfattande. Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar vid Lunds Universitet, Högskolan Halmstad och Högskolan Dalarna. 

Socialstyrelsen. (2012). Shared decision making – en introduktion till delat beslutsfattande inom psykiatrisk vård. Författad av Hansson, L., Svensson, B. & Svedberg P. https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-52

Konferenser

2018. (kommande) Nordic Social Work Conference. Helsinki. 21-23 november. The legitimacy of user knowledge in decision-making processes in psychiatric care – an analysis of epistemic injustice.
 
2018. FoU Välfärds konferens. 18 September. Delaktighet och personcentrerad vård - Interaktivitet och delat beslutsfattande för individuell planering i psykiatrisk vård- och stöd.
 
2018. DARE, 2-3 juli, Belfast. A process evaluation of an implementation effort of shared decision making in mental health care including a digital decision tool to service users.
 
2018. Royal College of Psychiatrists, London, 26 april Health Qualitative Research Network (MHQRN) meeting. Collaboration and shared decision-making - A participatory project to develop and implement SDM in psychiatric services. Katarina Grim inbjuden som huvudtalare.
 
2018. CEPI - konferens- Lund 14 mars.
- Digitalisering för delaktighet  och psykisk hälsa -  Delat beslutsfattande.
- Med arbetsliv i sikte – Stöd till utbildning för unga med psykisk ohälsa
- Vad menar vi med återhämtning och vilka principer och strategier är verksamma?

2017. ENMESH, Groningen 4-7 oktober. Interactivity in Shared Decision Making in Swedish mental health services; A process evaluation of a tool to support user participation. Schön U-K, Grim K, , Rosenberg D, Svedberg P. Oral presentation.

2017. ENMESH, Groningen 4-7 oktober. Development- and testing of a web-based decision support for users and health professionals in psychiatric services. Grim K, Rosenberg D, Svedberg P, Schön U-K. Poster session.

2017. Refocus on Recovery, 18-20 September, Nottingham, UK. Obstacles and possibilities for implementing SDM in Swedish mental health services; Supporting interactivity & participation. Rosenberg D, Grim K, Svedberg P, Schön U-K.

2017. Refocus on Recovery, 18-20 September, Nottingham, UK. Development- and usability testing of a web-based decision support for users and health professionals in psychiatric services. Grim K, Rosenberg D, Schön U-K, Svedberg P. 

2016. EPAGOT Gothenburg. Shared decision making in community mental health services: Supporting user needs for information and participation. Grim K, Rosenberg D, Svedberg P, Schön U-K.

2015. ENMESH Malaga. Measuring client’s experiences of shared decision making in psychiatric services. Svedberg P, Schön U-K, Grim K, Rosenberg D, (peer review).

2015. ENMESH Malaga. Psychosocial interventions; collaboration and shared decision-making? A participatory research project to develop and implement shared decision-making in psychiatric services. Schön U-K,  Svedberg P, Grim K, Sandlund M, Forsberg K-A, Dahlqvist Jönsson P, Janarv T, Rosenberg D, (peer review).

2015. ENMESH Malaga. Establishing a Recovery Orientation in Swedish Mental Health Services; From attitudes to instruments. Rosenberg D, Schön U-K, Svedberg P, (peer review).

2015. Exploring psychiatric users’ decisional and information needs in Shared Decision Making in the light of Elwyn´s three-step model for Clinical practice. Grim K, Schön U-K, Svedberg P,  Rosenberg D (peer review).

2014. World association of social psychiatry. London.  Users’ experiences of participation in decisions in mental health services. Rosenberg D, Svedberg P, Schön U-K, Sandlund M, Dahlqvist Jönsson P.

2013. Möjligheternas metoder, Stockholm. Delat beslutsfattande i vård och stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar - It takes two to tango. Svedberg P, Dahlqvist Jönsson P.

beviljade medel

2016 FORTE
Psykosociala insatser; samarbete och delat beslutsfattande? Ett participatoriskt forskningsprojekt för att utveckla och implementera delat beslutsfattande i psykiatriska insatser. Tilläggsansökan. Erhöll 430 000kr för projektet.

2014. FORTE. 
Psychosocial interventions; collaboration and shared decision-making? A participatory research project to develop and implement shared decision-making in psychiatric services. Erhöll 2 900 000kr för projektet.

2013. Socialstyrelsen. Instrumentutveckling - Översättning och validering av instrument för att mäta processen i delat beslutsfattande hos personer med psykiska funktionshinder. 
Erhöll 500 000kr för projektet.