KONTAKT

Ulla-Karin schön

Petra
svedberg

David Rosenberg

Katarina
Grim

Docent i Socialt Arbete och Universitetslektor vid Akademin Utbildning, Hälsa & Samhälle, Högskolan Dalarna

Personlig sida

uks@du.se

Professor i Omvårdnad och Universitetslektor vid akademin för Hälsa och välfärd, Högskolan Halmstad.

Personlig sida

petra.svedberg@hh.se
 

Doktor i Socialt Arbete och Universitetslektor vid Institutionen för Socialt Arbete, Umeå Universitet.

Personlig sida

david.rosenberg@socw.umu.se

Doktorand i Socialt Arbete vid Karlstads Universitet och Högskolan Dalarna 


Personlig sida

katarina.grim@kau.se